دانلود فایل(بررسی و تجزیه تحلیل سال جهاد اقتصادی (تحقیق درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی . فایل WORD))

بررسی و تجزیه تحلیل سال جهاد اقتصادی ,تحقیق درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی,مدیریت بازرگانیبررسی و تجزیه تحلیل سال جهاد اقتصادی (تحقیق درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی . فایل WORD)|41008569|bco30018809|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی و تجزیه تحلیل سال جهاد اقتصادی (تحقیق درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی . فایل WORD) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست


علت نام گذاری ............................................................................................... 5

تحلیل دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ......................................................................................................... 5

جهاد اقتصادی .......................................................................................................................................................................................... 5

اصلاحات یا انقلاب اقتصادی ................................................................................................................................................................. 6

و اما یك سوال ... ..................................................................................................................................................................................... 6

هدف نام گذاری ................................................................................. 7

دیدگاه جناب اقای رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران ................................................................................... 7

رفع عقب‌ماندگی اقتصادی ..................................................................................................................................................................... 7

برچیدن شكاف طبقاتی .......................................................................................................................................................... 8

تغییر فرهنگ منحط سرمایه‌داری ....................................................................................................................................... 8

استفاده هماهنگ از ظرفیت‌های قانون اساسی با ایران اسلامی .................................................................................... 8

تولید به جای مصرف ............................................................................................................................................................ 8

خط مشی و سیاست گذاری ........................................................................ 9

اولین گام برای جهش اقتصاد کشور: تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی ........................ 9

سیاست گذاری جهاد اقتصادی (تحلیل) ............................................................................................................. 10

نهادینه کردن فرهنگ جهادی .............................................................................................................................................. 10

پرهیز از شعار زدگی ........................................................................................................................................................... 10

ترسیم راهبرد و چشم‌انداز ................................................................................................................................................ 11

جلب مشارکت مردم ............................................................................................................................................................. 11

آموزش ................................................................................................................................................................................... 11

تبلیغات رسانه‌ای ................................................................................................................................................................... 12

حرکت مستمر و پایدار ........................................................................................................................................................ 12

مبارزه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم ................................................................................................................................ 12

منابع تحقیقی تحلیلی موجود ............................................................................... 13

منابع غیر مستقیم ................................................................................................................................................. 13

كتابها ....................................................................................................................................................................................................... 13

جزوه ها .................................................................................................................................................................................................. 15

نشریات ................................................................................................................................................................................................... 17

مقالات مندرج در سایت مقام معظم رهبری ...................................................................................................... 18

نتیجه گیری ................................................................................................... 19

الزامات و نتایج جهاد اقتصادی .................................................................................................. 19

مردم جهاد گونه تولیدات داخلی را مصرف كنند ............................................................................................................................. 19

نقش كلیدی نیروهای نظارتی در جهاد اقتصادی ............................................................................................................................ 19

صنایع دفاعی به خاطر دید جهادی موفق است ............................................................................................................................... 20

تقویت سیستم مالیاتی یكی از ملزومات جهاد اقتصادی ............................................................................................................... 20

خودكفایی، امید و عدم بیكاری دستاورد جهاد اقتصادی ............................................................................................................... 20

میزان تاثیرگذاری افراد بجای میزان ثروت‌شان ارزش خواهد شد .............................................................................................. 20

تاثیر جهاد اقتصادی بر حوزه بازرگانی ................................................................................... 21

توسعه شبكه كسب و كار .................................................................................................................................................................... 21

تقویت تجارت نامرئی .......................................................................................................................................................................... 22

توسعه تجارت خارجی و پایدارسازی اقتصادی و تجارت ........................................................................................................... 22

ترویج نهضت كاهش هزینه ها .......................................................................................................................................................... 22

تقویت نگاه فرایندی به تولید و تجارت تئوری ادغام ................................................................................................................... 23

توسعه زیرساخت های تجاری ........................................................................................................................................................... 23

مدیریت الگوی مصرف و حمایت از مصرف کنندگان ..................................................................................................................... 23

متعادل سازی بازار ............................................................................................................................................................................... 24

مدیریت بازرگانی و منطق حکمرانی در تجارت .............................................................................................................................. 24

هدفمند سازی یارانه ها ........................................................................................................................................................................ 24

منابع و مآخذ ................................................................................................ 25

مقالات كاربردی ............................................................................................. 26

سیاست های مالی ازدیدگاه قرآن(1) ................................................................................................................................ 26

سیاست های مالی ازدیدگاه قرآن(2) ................................................................................................................................ 31

قرآن و اقتصاد ...................................................................................................................................................................... 34

جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت .............................................................................................................. 41

اقتصاد اسلامی .................................................................................................................................................................... 61

ویژگی های اقتصاد در جامعه اسوه ی اسلامی ............................................................................................................. 69

مروری بر اندیشه های اقتصادی امام رضا(ع) ............................................................................................................... 75