دانلود فایل(دانلود مقاله آلودگی صوتی (۱۴ص word))

آلودگی صوتیدانلود مقاله آلودگی صوتی (۱۴ص word)|50067307|bco30018809|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان دانلود مقاله آلودگی صوتی (۱۴ص word) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عنوان: دانلود مقاله آلودگی صوتی


فرمت: word


صفحات: ۱۴ صفحههزینه دانلود: انتهای صفحه-------------------


قسمتی از مقاله :


... آلودگی‌های صوتی که در اطراف مناطق مسکونی موجب ناراحتی می‌گردند عبارتنداز :... آلودگی صوتی


... اگر انسان در معرض صداهای بلند ، برایمدت طولانی تری قرار گیرد ...


... آزمایشات نشان می‌دهند که صدای به شدت 160-150 دسی‌بلبرای .... آلودگی صوتی


... صدا‌های مداوم عکس العملهایی را در بدنایجاد می‌نماید. از جمله ...


... بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارگران کارخانجات چوب بریکه با اره کار می‌کنند و صدای 125 دسی بل را تحمل می‌نمایند شبها وقتی به خانهبرمی‌گردند ... آلودگی صوتی


... باتوجه به اینکه معمولا صدا‌ها از تولید کننده‌ای پخش ، توسط گیرنده‌ای دریافتمی‌شوند بنابراین ...


... . بنابراین اصواتی کهشدتشان یکسان ولی بسامدشان مختلف است معمولا با ....


... پس اگر شدت صوت دوبرابر شود بلندی صدایی که احساس می‌کنیم ... آلودگی صوتی
بهترین ها حق شماست.